ZET JE IN VOOR KIKA!

HAAL SPONSORGELD OP

STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ

KiKa is 20 jaar geleden opgericht omdat er meer geld beschikbaar moest komen voor onderzoek naar kinderkanker. Er zijn in die 20 jaar fantastische stappen gezet, met de komst van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, en de stijging van het overlevingspercentage van 72% naar 81%. Maar we zijn er nog lang niet. 

Het doel van KiKa is om de genezing te verhogen naar 100%. En zelfs als er geen kind meer overlijdt aan kanker kan KiKa haar deuren niet sluiten. Want van alle kinderen die de ziekte overleven heeft 75% last van late effecten omdat de behandelingen zo ontzettend zwaar zijn. Ook daar is nog veel kostbaar onderzoek voor nodig.

KiKa geeft ook voorlichting over kinderkanker. Wil jij beter begrijpen wat kinderkanker is, en waarom meer onderzoek zo hard nodig is? Je kan met je klas het KiKa Klassenspel spelen, of bijvoorbeeld het spreekbeurtpakket aanvragen.  

Wat doet KiKa met het sponsorgeld?

Onderzoek naar genezing van kinderkanker
In 2002 is Stichting Kinderen Kankervrij opgericht om kinderen met kanker de kans te geven op genezing. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 81% van alle kinderen met kanker, de doelstelling is om een genezingspercentage van 100% te behalen.

KiKa heeft tot nu toe 137,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Dat kon dankzij grote én kleine donaties! Met dit hoge bedrag heeft KiKa inmiddels 173 onderzoeken kunnen financieren.
Verbetering van de kwaliteit van de behandeling
Afgerond onderzoek heeft ervoor gezorgd dat het aantal succesvolle behandelingen toeneemt en de genezingskans voor kanker bij kinderen groter wordt.

Door deze verbeteringen zijn er minder bijwerkingen tijdens de behandeling en verloopt het proces van de genezing prettiger.
Ondersteuning Prinses Máxima Centrum
Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht is het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. Hier is alles onder 1 dak: de beste zorg voor kinderen met kanker én onderzoek naar kinderkanker. KiKa is de grootste financier van het Prinses Máxima Centrum en heeft geholpen bij zowel de bouw als de inrichting.

In maart 2020 is de vierde verdieping van het PMC ingericht en klaar voor gebruik. In 2018 was dit een nog lege verdieping omdat er niet voldoende geld was. 2 jaar later is het gelukt om deze ruimte in te richten, mede dankzij de groei in het aantal donaties.

Het aantal onderzoekers kan door de inrichting van de vierde verdieping verhoogd worden van 250 naar 400! Deze onderzoekers zijn opgedeeld in onderzoeksgroepen die grotendeels door KiKa worden betaald. Financieringsaanvragen die door wetenschapsgroepen worden ingediend bij KiKa worden beoordeeld door een Wetenschappelijke Raad. Zo zorgt KiKa ervoor dat alleen de allerbeste onderzoeken worden gefinancierd.
Vermindering van bijwerkingen na de behandeling
Artsen behandelen kinderkanker met medicijnen, operaties of bestralingen. Ook worden soms verschillende methoden gecombineerd. De uiteindelijke behandeling hangt af van de vorm van de kanker. De duur van zo’n behandeling varieert van enkele dagen tot jaren.

Helaas is er ook een keerzijde aan verschillende behandelingen. Veel medicijnen maken niet alleen de tumorcellen, maar ook de gezonde cellen kapot. Hierdoor kunnen er direct of op latere leeftijd orgaanbeschadigingen optreden. Voorbeelden hiervan zijn hartproblemen, groeistoornissen, onvruchtbaarheid of ontwikkeling van andere tumoren.

KiKa steunt daarom ook onderzoeken naar vermindering van bijwerkingen en effecten op latere leeftijd.
Voorlichting over kinderkanker
KiKa biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van voorlichting over kinderkanker. Zo kunnen basisscholen in heel Nederland het gratis KiKa Klassenspel aanvragen. Dit is een interactief lesprogramma voor groep 6, 7 & 8 over kinderkanker. Of misschien wil jij zelf een spreekbeurt houden over KiKa? We hebben ook een spreekbeurtpakket beschikbaar, waarbij Sarah jou op weg helpt om straks een flitsende spreekbeurt te geven!  
Voor middelbare scholieren hebben we een online platform over kinderkanker; KiKa College. Hierop vind je handige informatie voor het maken van je profielwerkstuk of presentatie. 

Wat heeft KiKa tot nu toe bereikt?
KiKa heeft tot nu toe 137,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Dankzij alle donaties, van kleine tot grote, is dit mogelijk gemaakt.

Tot en met 2018 zijn de donaties als volgt besteed:
  • 31 miljoen → Onderzoeksafdeling PMC
  • 25 miljoen → Programmafinanciering van het PMC
  • 8 miljoen → Bouw van het PMC
  • 73,5 miljoen → Onderzoeksprojecten 

STRONG LIKE IAN

In maart 2018 werd er bij Ian een zeer agressieve vorm van hersenkanker gevonden. Na een dappere strijd werd de kanker resistent voor behandeling en is de 4-jarige Ian overleden. Kinderkanker moet de wereld uit!

Het was meteen duidelijk dat Ian een zeer agressieve vorm van kanker had. Ian onderging een zware operatie, bestralingen en zes maanden lang intensieve chemotherapie.

Jouw bijdrage heeft impact!


Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen